Oferta

Zakres świadczonych usług

Kancelaria świadczy usługi prawne  w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa administracyjnego.

Oferta obejmuje zarówno kompleksową obsługę przedsiębiorców jak i osób fizycznych, przy czym - w zależności od potrzeb klienta - gwarantujemy zarówno pomoc prawną i reprezentację w toku całego postępowania sądowego tj. od momentu wytoczenia powództwa aż po ewentualną egzekucję komorniczą jak i pomoc przy dokonywaniu poszczególnych czynności procesowych tj. przy sporządzeniu pozwu, udzielaniu odpowiedzi na pozew, zażaleniu, apelacji.

Gwarantujemy indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta, wnikliwą analizę sprawy oraz sukcesywne informowanie o każdym stadium postępowania w preferowanej przez klienta formie (mailowej lub telefonicznej).

Przedsiębiorcy

W ramach współpracy z przedsiębiorcami oferujemy kompleksową pomoc przy rejestracji spółki , jej prowadzeniu a także rozwiązaniu lub likwidacji podmiotu.

Konstruujemy umowy spółek prawa handlowego oraz wewnętrzne akty regulujące stosunki wewnętrzne spółek (regulaminy, uchwały) a także gwarantujemy stałą obsługę w zakresie bieżącej działalności spółki tj. tworzenie umów (w tym umów o pracę), doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację na wypadek wystąpienia  ewentualnych  sporów sądowych  aż po egzekucję komorniczą.

Powyższa oferta skierowana jest także do przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (w tym dla przedsiębiorców działających w ramach spółek cywilnych).

Kancelaria świadczy wymienione wyżej usługi zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i okazjonalnie przy dokonywaniu poszczególnych czynności o charakterze formalnoprawnym.

Formy wynagrodzenia

  • godzinowe
  • ryczałtowe
  • abonamentowe

Osoby fizyczne

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych w zakresie:

  • doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego,  prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego
  • sporządzania umów np. takich jak umowa sprzedaży, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki itp.
  • pomocy w konstruowaniu pism procesowych w toku postępowania sądowego
  • reprezentacji i prowadzenie spraw na wypadek zaistnienia sporu sądowego aż po egzekucję komorniczą